ОГОЛОШЕННЯ ВАКАНСІЙ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ВІД 27.06.2022

ОГОЛОШЕННЯ

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби у період дії воєнного стану» (далі — Закон № 2259), яким внесено зміни до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Зазначеними змінами,  зокрема, врегульовано питання призначення на посади державної служби громадян України в період дії воєнного стану.

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Звертаємо увагу, що після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, оголошується конкурс. Граничний строк перебування особи на такій посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Опис вакансій:

1. Спеціаліст Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області (тимчасово вакантна посада на період відпустки, у зв’язку з вагітністю та пологами)

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» (тимчасово вакантна посада на період відпустки, у зв’язку з вагітністю та пологами)

Спеціаліст Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області

 

Посадові обов’язки:

приймання вхідної кореспонденції, перевірка наявності документів, сортування, проставляння штампів і реєстрація її у «Системі електронного документообігу органів прокуратури України», забезпечення роботи окружної прокуратури з документами з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в органах прокуратури України» затвердженої наказом Генерального прокурора № 349 від 13 грудня 2017 року, перевірка наявності документів, сортування, проставляння штампів і реєстрація її у  автоматизованої електронної системи  документообігу органів прокуратури України, ведення обліку вихідних і внутрішніх документів; оформлення вихідних документів і передача на відправлення; повернення неналежно оформлені документи до виконавця, використання комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, у тому числі автоматизованої електронної системи документообігу, офісної техніки; готування документів до розмноження та розсилки, передача і приймання кореспонденції факсом,  електронною поштою, формування за вказівкою прокурора наглядових проваджень; приймання, зберігання матеріалів та наглядових проваджень; підшивання в хронологічному порядку документів в наглядові провадження і справи після відповідної відмітки оперативного працівника чи керівника, систематизування своєї роботи, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Інформація про строковість призначення на посаду

На період відпустки, у зв’язку з вагітністю та пологами

 

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Перелік документів:

1. заява про призначення на посаду

2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016 № 246);

3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);

4. копія паспорта громадянина України;

5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

6.копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;

7. копія трудової книжки;

8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України «Про очищення влади»  (за наявності);

9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);

10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою  (за наявності).

Спосіб подання:

на посаду спеціаліста Роздільнянської окружної прокуратури необхідні документи надати на адресу  Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області через скриньку звернень громадян –

м. Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 8 або електронний адрес – [email protected]

Інформація подається до 17 год. 00 хв.

30 червня 2022 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Комишан Ірина Сергіївна

 

[email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потрібен

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не є обов’язковим

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Необхідні ділові якості

 

- виваженість,

- стресостійкість;

- уважність до деталей;

- відповідальність;

- уміння працювати в команді;

- навички розв’язання проблем;

- оперативність;

- вміння аргументовано доводити власну точку зору; 

- упевнений користувач ПК

2.

Необхідні особистісні якості

 

- відповідальність;

- ініціативність;

- дисциплінованість,

- порядність;

- чесність,

- комунікабельність;

- повага до інших;

- емоційна стабільність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 

Знання законодавства

Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції»

 

Вимоги, необхідні для виконання посадових обов’язків

Знання положень нормативно-правових актів (у чинній редакції): Закону України «Про прокуратуру»; Закону України «Про звернення громадян»;  Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України; Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора, Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора, «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,  підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

 

кількість переглядів: 198