25.08.2016

ОГОЛОШЕННЯ

-

Умови
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця
категорії «Б» - заступника начальника відділу матеріально-технічного забезпечення управління інформаційних технологій, документального та
матеріально-технічного забезпечення
прокуратури Одеської області
   (65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 3)
 
Загальні умови
Посадові обов’язки
 
За відсутності начальника відділу здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, організовує, спрямовує і контролює підпорядкованих працівників, несе відповідальність за результати та якісне виконання покладених на відділ завдань; забезпечує управління державними фінансовими ресурсами та здійснює контроль за їх використанням в частині оформлення документації на закупівлю товарів і послуг за державні кошти для органів прокуратури, складення проектів господарських договорів, проведення перевірки актів виконаних робіт на відповідність фактичним об’ємам та вартості; контролює облік руху та зберігання матеріальних цінносте; бере участь у проведенні інвентаризації майна прокуратури, забезпечує контроль за станом запасів матеріалів та комплектуючих виробів, оперативним регулюванням виробничих запасів, додержанням лімітів на відпускання матеріальних ресурсів, їх витрачанням у підрозділах підприємства за прямим призначенням; здійснює контроль за експлуатацією службових транспортних засобів органів прокуратури області, їх укомплектування та підтримання належного технічного стану; забезпечує дотримання правил техніки безпеки, санітарно-епідемічних, протипожежних, інших норм та правил, спрямованих на створення безпечних умов праці під час експлуатації та використання працівниками прокуратури приладів, устаткування та механізмів у приміщеннях прокуратури області і підпорядкованих прокуратур, а також здійснює інші дії відповідно до посадових обов’язків.
Умови оплати праці
Оклад - 5341 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності фонду оплати праці-премія
Інформація про строковість
чи безстроковість призначення на посаду -
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Копія паспорту громадянина України;
Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до  Порядку проведення  конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
Письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
Копія (копії) документа (документів) про освіту; Заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2 ДС);
 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
Строк подання документів - 17  календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу (по 12 вересня п.р. включно)
Документи приймаються з понеділка до четверга з 9.00 до 18.00 год., у п’ятницю з 9.00                   до 16.45 год. (обідня перерва з 13.00                     до 13.45 год.), останній день прийому документів-12.09.2016.
Дата, час і місце проведення конкурсу
 
15.09.2016 об 11-00 год., зелена зала прокуратури Одеської області
Прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону та адреса
електронної пошти особи,
яка надає додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу
Афанасьєва Інна Григорівна,
р.т.731-98-28, obl.kadry@od.gp.gov.ua
            
               Загальні вимоги
 
1 Освіта
Вища, не нижче магістра
 
2 Досвід роботи
 
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід роботи в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років
 
3 Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
               
               Спеціальні вимоги
 
 
1           Освіта
Вища, не нижче магістра
 
 
2      Знання законодавства
 
Конституція України;
Кодекс законів про працю України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»,
Закон України «Про здійснення державних закупівель»;
Закон України «Про публічні закупівлі»;
Закон України «Про охорону праці»;
Закон України «Про державну таємницю»
та інше законодавство
 
 
3      Професійні чи технічні знання
- основи державного управління, економіки
та управління персоналом;
- практика застосування чинного законодавства у відповідній сфері;
- порядок роботи з документами з грифом «Для службового користування» і «Таємно»;
- порядок роботи із службовою інформацією та документацією;
- порядок укладання договорів та процедур закупівлі товарів, послуг;
- правила ділового етикету
 
 
4      Спеціальний досвід  роботи
- організація командної роботи та ефективна співпраця з колегами;
- практичне застосування нормативних правових актів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- оцінка і розвиток підлеглих;
- аналіз і прогнозування наслідків рішень, що приймаються;
- організація та планування роботи;
- делегування повноважень підлеглим
 
5  Знання сучасних інформаційних технологій
 
Вміння використовувати комп’ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку
 
6       Особистісні якості
 
- аналітичні здібності;
- дисципліна і системність;
- інноваційність та креативність;
- дипломатичність та гнучкість;
 

кількість переглядів: 870