04.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ

-

УМОВИ
проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» -
головного спеціаліста відділу документального забезпечення управління інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення прокуратури Одеської області
 
Загальні умови
 
Посадові обов’язки
- здійснювати ведення діловодства в прокуратурі Одеської області шляхом обліку у відповідних системах вхідних, вихідних, внутрішніх документів, наглядових проваджень, внесення відомостей про їх рух;
- здійснювати передачу документів у структурному підрозділі та за його межами із відображенням руху документів у програмі «Електронний документообіг прокуратури Одеської області»;
- здійснювати реєстрацію, передачу та вести облік документів з грифом «Для службового користування»;
- приймати документи, направлені фельд’єгерським, спеціальним та поштовим зв’язком, електронною поштою, факсом, а також відомчу кореспонденцію від кур’єрів;
- стежити за строками виконання документів, інформувати начальника відділу про затримку їх виконання, робити відмітки про їх рух у програмі «Електронний документообіг прокуратури Одеської області»;
-  формувати наглядові провадження та номенклатурні справи;
- спільно з начальником відділу складати номенклатуру справ;
-  розробляти проекти наказів;
- виконувати інші доручення начальника відділу та керівництва прокуратури області з питань ведення діловодства 
 
Умови оплати праці
посадовий оклад – 4800 грн., надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24)
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 
строкове призначення (на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника)
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява із повідомленням щодо незастосування заборон, визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» із наданням згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному      веб-сайті НАЗК)
 
Строк подання документів:
до 18 год. 00 хв. 24 січня 2019 року 
Документи приймаються з понеділка по четвер              з 9.00 до 18.00 год., у п’ятницю з 9.00 до 16.45 год. (обідня перерва з 13.00 до 13.45 год.)
 
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
прокуратура Одеської області (зелена зала)
(м. Одеса, вул. Пушкінська, 3)
29 січня 2019 року о 10 год. 00 хв.
 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Куцька Ірина Анатоліївна
 
адреса для подання документів для участі в конкурсі особисто або надсилання поштою:
вул. Пушкінська, 3, м. Одеса, 65026
(з поміткою на конверті «Для участі в конкурсі»)
 
Кваліфікаційні вимоги
 
1
Освіта
вища освіта, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
 
2
Досвід роботи
не потребує
 
3
Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
 
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
 
- уміння використовувати комп’ютерне обладнання
2
Необхідні ділові якості
 
- вимогливість;
- уміння розподіляти роботу;
- виваженість;
- уміння аргументовано доводити власну точку зору;
- уміння дотримуватись субординації;
- оперативність;
- уміння визначати пріоритети;
- уміння працювати в команді;
- здатність концентруватися на деталях
 
3
Необхідні  особистісні якості
 
- надійність;
- відповідальність;
- порядність;
- чесність;
- дисциплінованість;
- тактовність;
- контроль емоцій;
- повага до інших
 
Професійні знання
 
Вимога
Компоненти вимоги
 
1
Знання законодавства
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
 
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
- Закону України «Про прокуратуру»;
- Закону України «Про інформацію»;
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закону України «Про державну таємницю»;
- Інструкції з діловодства в органах прокуратури України;
- Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в органах прокуратури України
 
3
Знання особливостей ведення діловодства
 
 
знання особливостей роботи щодо забезпечення ведення діловодства відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, у тому числі щодо документів, які містять службову інформацію та інформацію з обмеженим доступом
 
 

кількість переглядів: 1313