Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
21.09.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення другого етапу добору на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня

ОГОЛОШЕННЯ про проведення другого етапу добору на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів Одеської обласної прокуратури в порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня

21 вересня 2021 року Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Одеської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія)  затверджено графік проведення співбесід з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності та доброчесності кандидатів на вакантні і тимчасово вакантні посади прокурорів Одеської обласної прокуратури.
Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), оприлюднюємо графіки проведення співбесід.
Звертаємо увагу!
До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.
Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.
За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.
Співбесіда складається з таких етапів:
–                   дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
–                   обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
–                   оцінювання кандидата.
Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.
Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:
–                   професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;
–                   ефективність роботи на посаді прокурора;
–                   досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);
–                   моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.
Співбесіди проходитимуть в Одеській обласній прокуратурі (зелена зала) за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 3.
Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.
За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.
У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел.:731-98-38, 731-98-39 або на електронну пошту кадрової комісії: [email protected] 

Нагадуємо, що перед кожним етапом добору кандидат зобов’язаний пред’явити кадровій комісії службове посвідчення.
 
Відповідно до п. 4 розділу VII Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора № 454 від 16.09.2020 (далі – Порядок), оприлюднюється список кандидатів з набраними ними загальними балами за результатами проведення співбесіди.
 
Звертаємо увагу!
У разі наявності обставин, які не досліджувалися Комісією під час проходження кандидатом будь-якого етапу добору та могли вплинути на кількість набраних ним загальних балів, такі бали за підсумками кожного з етапів добору можуть бути оскаржені особисто кандидатом до Комісії або на її електронну пошту не пізніше 5 робочих днів від дня оприлюднення загальних балів за підсумком кожного з етапів.
 
Скарги розглядаються на засіданні Комісії впродовж 5 робочих днів після закінчення строку на їх подання з прийняттям рішень про задоволення або відмову в задоволенні.
Електронна адреса кадрової комісії [email protected]
 
Відповідно до пункту 5 розділу VII Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора № 454 від 16.09.2020 (далі - Порядок), оприлюднюється РЕЙТИНГ кандидатів за результатами ІІ етапу - співбесіди.
 
Звертаємо увагу!
Згідно з пунктом 7 розділу VII Порядку кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.

кількість переглядів: 8747