ОГОЛОШЕННЯ ВАКАНСІЙ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ВІД 27.05.2022

ОГОЛОШЕННЯ

 

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби у період дії воєнного стану» (далі — Закон № 2259), яким внесено зміни до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Зазначеними змінами,  зокрема, врегульовано питання призначення на посади державної служби громадян України в період дії воєнного стану.

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

 

Звертаємо увагу, що після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, оголошується конкурс. Граничний строк перебування особи на такій посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

 

Опис вакансій:

1. Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури (тимчасово вакантна посада на період відпустки для догляду за дитиною);

2. Головний спеціаліст відділу забезпечення обвинувачення в регіоні управління підтримання публічного обвинувачення в суді Одеської обласної прокуратури;

3. Головний спеціаліст третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури;

4. Головний спеціаліст відділу документального забезпечення  Одеської обласної прокуратури;

5.  Головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку Одеської обласної прокуратури

6. Спеціаліст відділу документального забезпечення Одеської обласної прокуратури (тимчасово вакантна посада на період відпустки для догляду за дитиною)

7. Головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць Любашівської окружної прокуратури Одеської області;

8. Головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць Березівської окружної прокуратури Одеської області;

9. Головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області;

10. Головний спеціаліст Болградської окружної прокуратури Одеської області;     

11. Головний спеціаліст Доброславської окружної прокуратури Одеської області;

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В»  

 

Головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Одеської обласної прокуратури (тимчасово вакантна посада на період відпустки для догляду за дитиною)

Посадові обов’язки:

здійснення за дорученням керівництва контролю виконання підрозділами доручень керівництва обласної прокуратури, начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури (далі – Управління) заходів, передбачених планами роботи Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури, рішень спільних нарад обласної прокуратури, планів усунення недоліків, виявлених Офісом Генерального прокурора під час здійснення перевірок організації роботи; здійснення виїздів до окружних прокуратур з метою вивчення стану організації здійснення координаційної діяльності керівниками окружних прокуратур, її впливу на стан протидії злочинності; здійснення обліку та вивчення документів, що надходять з окружних прокуратур: наказів про розподіл обов’язків, постанов оперативних та спільних (координаційних) нарад, тощо, з питань відповідності до Закону України «Про прокуратуру», наказів Офісу Генерального прокурора та інших нормативно-правових актів, здійснення підготовки відповідних довідок і узагальнюючих документів, внесення керівництву відділу пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності цієї роботи; підготовка проектів листів керівникам окружних прокуратур за напрямом діяльності підрозділу; підготовка проектів службових документів з питань діяльності Управління та відділу, необхідних матеріалів до засідань спільних нарад (частин до виступів, описової та резолютивної частин рішень, довідок-об’єктивок, рейтингових таблиць, діаграм, презентацій, тощо), реалізації інших форм координаційної діяльності; підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів керівника обласної прокуратури за напрямом діяльності Управління та опрацювання і узагальнення пропозицій структурних підрозділів з цього питання;  участь у здійсненні організаційного забезпечення координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності; участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, стажуванні працівників окружних прокуратур; накопичення по окружних прокуратурах документів щодо проведення усіх форм координаційної діяльності, а також щодо проблемних питань прокурорської діяльності, здійснення їх вивчення та внесення пропозицій щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень та недоліків; контроль за надходженням документів на виконання завдань, листів і запитів з окружних прокуратур та інших органів, забезпечення належного формування номенклатурних справ відділу.

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В»  

 

Головний спеціаліст відділу забезпечення обвинувачення в регіоні управління підтримання публічного обвинувачення в суді Одеської обласної прокуратури

Посадові обов’язки:

- забезпечення виконання покладених на відділ завдань, у тому числі шляхом організації взаємодії з іншими структурними підрозділами обласної прокуратури та окружними прокуратурами;  участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, здійсненні аналітичної роботи, розробці методичних рекомендацій, інформаційних листів з питань, віднесених до компетенції відділу;  здійснення моніторингу Єдиного реєстру судових рішень щодо ухвалення судами області остаточних судових рішень, виявлення судових рішень, копії яких окружними прокурорами своєчасно не направлено до обласної прокуратури;  здійснення моніторингу Єдиного реєстру судових рішень щодо результатів касаційного провадження за касаційними скаргами, внесеними керівниками обласної прокуратури; підготовка проектів організаційно-розпорядчих документів прокурора області за напрямом діяльності відділу; підготовка за дорученням керівництва відділу матеріалів для розгляду на нарадах у керівництва обласної прокуратури, управління та відділу (описової та резолютивної частин рішень, довідок-об’єктивок тощо), контроль за станом виконання ухвалених рішень;  підготовка проектів тез доповідей і виступів керівництва обласної прокуратури, управління, відділу у ЗМІ, на нарадах,  навчально-методичних семінарах, інших заходах, технічне та організаційне забезпечення підготовки, проведення, оформлення навчально-методичних заходів (семінарів, стажування); участь у розгляді звернень, підготовка документів про  направлення їх за належністю, про витребування документів (кримінальних (наглядових) проваджень, процесуальних документів), необхідних для ефективного виконання наданих законом повноважень прокурорами відділу; здійснення у межах повноважень контрольних функцій стосовно окружних прокуратур щодо виконання вимог галузевих наказів Офісу Генерального прокурора, наказів, завдань, вказівок керівництва обласної прокуратури;  моніторинг стану забезпечення  керівниками окружних прокуратур достовірності статистичних даних щодо підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях; ініціювання заходів щодо покращання цієї роботи;  забезпечення виконання вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, Регламенту обласної прокуратури, наказів, завдань і доручень керівництва обласної прокуратури, управління та відділу; ведення діловодства, щорічна підготовка проекту номенклатурних справ відділу, здійснення формування номенклатурних справ  відповідно до номенклатури справ відділу; підготовка та передача до архіву обласної прокуратури номенклатурних справ, які підлягають подальшому зберіганню; друк та тиражування необхідних службових документів; ознайомлення працівників відділу з відповідними документами; здійснення обліку робочого часу працівниками відділу.

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В»  

 

Головний спеціаліст третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури

Посадові обов’язки:

- ведення обліку кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних з порушенням земельного законодавства, з ознаками корупції та в бюджетній сфері; ведення обліку кримінальних проваджень розпочатих стосовно суддів; ведення облік кримінальних проваджень розпочатих за фактами катування та інших серйозних порушень прав громадян з боку правоохоронних органів; ведення обліку кримінальних проваджень, які зареєстровані на підставі матеріалів кримінальних справ, повернутих для додаткового розслідування згідно КПК України 1960 року; ведення обліку осіб, затриманих в порядку ст. 208 КПК України; ведення обліку кримінальних проваджень, у яких продовжено строки досудового розслідування; ведення Книги обліку клопотань про застосування запобіжних заходів; ведення обліку зупинених кримінальних проваджень; ведення обліку кримінальних проваджень розпочатих стосовно державних службовців віднесених до службових осіб віднесених до І-ІІІ категорії, а також до категорія «А» (вищий корпус державної служби);  ведення обліку кримінальних проваджень розпочатих стосовно співробітників Державної митної служби України; ведення обліку кримінальних проваджень розпочатих стосовно співробітників Державної податкової служби України; ведення обліку та накопичення методичних матеріалів.

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Головний спеціаліст відділу документального забезпечення  Одеської обласної прокуратури

Посадові обов’язки:

- ведення діловодства Одеської обласної прокуратури, шляхом обліку у відповідних системах вхідних, вихідних, внутрішніх документів, наглядових проваджень, внесення відомостей про їх рух, здійснення реєстрації, передачі та ведення обліку документів з грифом "Для службового користування", приймання документів, направлених фельд’єгерським, спеціальним та поштовим зв’язком, електронною поштою, факсом, а також відомчої кореспонденцію від кур’єрів, перевірка правильності оформлення вихідних/внутрішніх документів, реєстрація їх в системі СЕД,  відправлення, контроль за виконанням документів на паперових і електронних носіях, завчасне інформування керівника структурного підрозділу про випадки затримання виконання документів, формування документів у справи, наглядові провадження, їх зберігання та використання, участь у складанні номенклатури справ, описів справ постійного, тривалого зберігання, актів про виділення документів для знищення, описів справ про передачу до архіву Одеської обласної прокуратури, участь у розробці проектів наказів з питань діловодства.

 

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку Одеської обласної прокуратури

Посадові обов’язки:

- веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; здійснює підготовку документів на зарплатні картки працівникам Одеської обласної прокуратури; забезпечує оформлення договорів на поточний фінансовий рік з постачальниками для здійснення платежів за виконані роботи та надані послуги; здійснює підготовку реєстрів бюджетних юридичних та фінансових зобов'язань, для здійснення реєстрації платежів в Головному управлінні Державної казначейської служби в Одеській області; отримує в Головному управлінні Державної казначейської служби в Одеській області банківські виписки про рух банківських операцій; здійснює облік по розрахункам за спожиті енергоносії і надані комунальні послуги та проводить звірку по актам взаєморозрахунків по підрозділам Одеської обласної прокуратури та з  іншими  кредиторами  м/о №6; здійснює перевірку відповідності поданих на оплату документів умовам договорів; виконує у межах компетенції інші завдання і службові доручення начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера (його заступника).

 

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Спеціаліст відділу документального забезпечення Одеської обласної прокуратури (тимчасово вакантна посада на період відпустки для догляду за дитиною)

Посадові обов’язки:

-  здійснення обліку у відповідних системах вхідних, вихідних, внутрішніх документів, наглядових проваджень, внесення відомостей про їх рух; забезпечення обліку документів з грифом "Для службового користування" у відповідних журналах, здійснення їх передачі згідно Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженою Генеральною прокуратурою України від 13.12.2017 №349; приймання документів, завантажених із Системи взаємодії, направлених фельд’єгерським, спеціальним та поштовим зв’язком, електронною поштою, факсом, а також відомчу кореспонденцію від кур’єрів; розкриває усі конверти за винятком тих, що мають напис «Особисто», перевіряє правильність доставки, цілісність упаковки та наявність усіх документів і додатків; здійснення перевірки щодо оформлення документів вихідних/внутрішніх документів, реєстрація їх в системі СЕД; заведення наглядових проваджень у структурному підрозділі не пізніше 5 днів з часу реєстрації документів та інших матеріалів або справи; контроль за наближенням строків виконання документів,  інформування керівника структурного підрозділу про всі випадки затримання виконання документів; оформлення у номенклатурні справи або наглядові провадження виконані документи, отримані в упорядкованому стані з відміткою прокурора; пакування вихідних документи у конверти ті відправлення адресатам, направляння документів електронною поштою; взяття участі у складані номенклатури справ, описів справ постійного, тривалого зберігання, актів про виділення документів для знищення, описів справ про передачу до архіву обласної прокуратури, розробка проектів наказів та службових листів із питань діловодства.

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В»

 

Головний спеціаліст з питань захисту державних таємниць окружної прокуратури Одеської області

Посадові обов’язки:

- ведення секретного діловодства та архівного зберігання секретних документів; забезпечення своєчасності і правильності засекречування, зміни грифу секретності та розсекречування матеріальних носіїв інформації; ведення обліку наявності матеріальних носіїв секретної інформації; ведення обліку режимних приміщень, у яких дозволено постійно або тимчасово зберігати матеріальні носії секретної інформації; ведення обліку приписів на виконання секретних робіт згідно з формами допуску до державної таємниці; здійснення підготовки документації та вжиття заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці; участь у здійсненні заходів щодо забезпечення режиму секретності під час проведення секретних робіт спільно з іншими організаціями і установами; аналіз діяльності прокуратури з метою попередження та недопущення можливого витоку секретної інформації та вносить відповідні пропозиції керівництву прокуратури; підготовка проектів відповідей на звернення, інформаційні запити та адвокатські запити, що надходять на розгляд до прокуратури;

виконання інших доручень керівництва та працівників прокуратури.

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Головний спеціаліст окружної прокуратури Одеської області

 

Посадові обов’язки:

- виконання завдань та доручень керівництва окружної прокуратури; приймання вхідної кореспонденції від Одеської обласної прокуратури, перевірка наявності документів,

 

сортування, проставляння штампів і реєстрація її у «Системі електронного документообігу органів прокуратури України», забезпечення роботи окружної прокуратури з документами з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в органах прокуратури України» затвердженої наказом Генерального прокурора № 349 від 13 грудня 2017 року:  ведення  обліку документів з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції; ведення Журналу обліку конвертів (упакувань) з грифом «Для службового користування», Журналу обліку внутрішніх та вихідних документів з грифом «Для службового користування», Журналу обліку вхідних документів з грифом «Для службового користування»; формування номенклатурних справ «Для службового користування» відповідно до затвердженої номенклатури справ; складання та подання на затвердження керівнику акту про проведену перевірку наявності та фізичного стану документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» та організації роботи з ними; Складання номенклатури справ спільно з керівником окружної прокуратури; забезпечення формування номенклатурних справ та наглядових проваджень по зверненням та позовам відповідно до затвердженої номенклатури справ, вказівок та розпоряджень керівника окружної прокуратури; ведення журналів та книг обліку, зокрема:  Журнал обліку звернень громадян, що надійшли на телефон «гарячої лінії»,   Книга обліку запитів на інформацію, які надійшли до прокуратури,  Книга обліку печаток та штампів,  Книга обліку бланків, Книга обліку наглядових проваджень та справ, що видаються у тимчасове користування,  Книга прийому громадян керівником окружної прокуратури, Книга прийому громадян оперативними працівниками, Книга обліку документів, що надійшли факсимільним зв’язком, електронною поштою, Книга обліку документів, що відправлені факсимільним зв’язком, електронною поштою, Книга обліку телефонограм, Книга обліку наказів з основної діяльності; здійснення реєстрації звернень громадян та юридичних осіб, які надходять до окружної прокуратури та відповідей на них, щоденне вилучення звернень зі скриньки та їх реєстрація; здійснення реєстрації запитів на публічну інформацію, які надійшли на адресу окружної прокуратури, відповідей на них та внесення цих відомостей до Книги обліку запитів на інформацію; здійснення контролю щодо надходження кореспонденції від Одеської обласної прокуратури через Електронний обмін в «Системі електронного документообігу органів прокуратури України», здійснення перевірки відповідності документів та наявності додатків та здійснення їх реєстрації; забезпечення електронної реєстрації вихідної кореспонденції на Одеську обласну прокуратуру і направлення документів адресату через Електронний обмін в «Системі електронного документообігу органів прокуратури України» з одночасним зняттям контролю виконання у відповідній системі; ведення архівної справи окружної прокуратури, а саме контролювання строків списання номенклатурних справ, наглядових проваджень по зверненням та позовам, книг та журналів обліку; формування в «Системі електронного документообігу органів прокуратури України» конвертів та реєстрів на відправку простої та рекомендованої пошти. Ведення звітності марок та  конвертів, що використовуються у процесі документообігу окружної прокуратури; здійснення перевірки надходження документів на офіційну електронну пошту окружної прокуратури, роздруковувати та реєструвати їх; здійснення реєстрації  наказів керівника окружної прокуратури з основної діяльності та, при необхідності, ознайомлення  з ними працівників через «Систему електронного документообігу органів прокуратури України»; здійснення обліку печаток та штампів окружної прокуратури у Журналі обліку печаток та штампів.

Умови оплати праці

посадовий оклад, надбавки, доплати,

премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість призначення на посаду

до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану, або до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, у разі  тимчасово вакантної посади – на час відпустки для догляду за дитиною

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Перелік документів:

  1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
  2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016                  № 246);
  3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
  4. копія паспорта громадянина України;
  5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
  7. копія трудової книжки;
  8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України «Про очищення влади»  (за наявності);
  9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
  10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою  (за наявності).

 

Спосіб подання:

на посади головних спеціалістів та спеціаліста Одеської обласної прокуратури необхідні документи надати на адресу  Одеської обласної прокуратури через скриньку звернень громадян –

м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 або електронний адрес –

[email protected]

 

 на посади головних спеціалістів окружних прокуратур Одеської області та міста Одеси –через скриньку звернень громадян за адресами окружних прокуратур відповідно, зокрема:

Любашівська окружна прокуратура Одеської області –

66500, смт. Любашівка, вул. Радянська

 

Ізмаїльська окружна прокуратура Одеської області –

68600, м. Ізмаїл, вул. Дмитрівська, 63

 

Березівська окружна прокуратура Одеської області –

67300, м. Березівка, провулок Шеховцева

 

Болградська окружна прокуратура Одеської області -

68700, м. Болград, вул. Варненська, 19

 

Доброславська окружна прокуратура Одеської області-

67500, смт. Доброслав, вул. Центральна

 

Інформація подається до 18 год. 00 хв.

02 червня 2022 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Бойченко Катерина Олександрівна

(093) 021-98-36

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

(спеціальності: «Правознавство», «Право»), у тому числі для кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку Одеської обласної прокуратури - вища освіта не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра (спеціальність «Менеджмент»)

 

2

Досвід роботи

зокрема, для посади головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць окружної прокуратури Одеської області - не менше 1 року у сфері захисту держаних таємниць; для інших посад - досвід не потрібен

3

Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не є обов’язковим

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

 

Компоненти вимоги

 

1

Необхідні ділові якості

 

- виваженість,

- стресостійкість;

- уважність до деталей;

- відповідальність;

- уміння працювати в команді;

- навички розв’язання проблем;

- оперативність;

- вміння аргументовано доводити власну точку зору; 

- упевнений користувач ПК

2

Необхідні особистісні якості

 

- відповідальність;

- ініціативність;

- дисциплінованість,

- порядність;

- чесність,

- комунікабельність;

- повага до інших;

- емоційна стабільність

 

Професійні знання

 

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституції України; Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

 

2

Вимоги, необхідні для виконання посадових обов’язків

Знання положень нормативно-правових актів (у чинній редакції): Закону України «Про прокуратуру»; Закону України «Про звернення громадян»;  Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України; Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора, Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора, «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,  підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, у тому числі для кандидатів на посаду головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку Одеської обласної прокуратури - Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407;  Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 07.06.2013 № 101;  Постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;  Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджену наказом Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57, тощо.

 

 

кількість переглядів: 383