ОГОЛОШЕННЯ ВАКАНСІЙ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ ВІД 06.06.2022

ОГОЛОШЕННЯ

 

 

20 травня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби у період дії воєнного стану» (далі — Закон № 2259), яким внесено зміни до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Зазначеними змінами,  зокрема, врегульовано питання призначення на посади державної служби громадян України в період дії воєнного стану.

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

 

 

Звертаємо увагу, що після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, оголошується конкурс. Граничний строк перебування особи на такій посаді становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

 

 

 

Опис вакансій:

 

 

1. Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Одеської обласної прокуратури;

 

2.Спеціаліст відділу організаційного та правового забезпечення Одеської обласної прокуратури;

 

3. Головний спеціаліст Київської окружної прокуратури міста Одеси;

 

4. Спеціаліст Болградської окружної прокуратури Одеської області.

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Одеської обласної прокуратури

 

Посадові обов’язки:

участь у навчанні користувачів роботі з наявними інформаційними системами; супроводження користувачів інформаційних систем обласної прокуратури; виконання обов’язків оператора реєстрації віддаленого Центру сертифікації ключів Офісу Генерального прокурора України; адміністрування організаційної структури «Єдиного реєстру досудових розслідувань», інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», поштового серверу «GroupWise» на рівні області; ведення довідників «Єдиного реєстру досудових розслідувань», інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури», системи електронного документообігу «СЕД», поштового серверу «GroupWise», забезпечення отримання, обмеження та скасування доступу користувачів на підставі відповідних документів; здійснення підготовки до акредитованих центрів сертифікації ключів інформацію, необхідну для отримання послуг, пов’язаних з електронним цифровим підписом працівників Одеської обласної прокуратури; надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів; адміністрування роботи електронного музею ветеранів Одеської обласної прокуратури та поповнення до нього інформації; своєчасне оповіщення окружних прокуратур про проведення керівництвом обласної прокуратури нарад у режимі відеоконференції; забезпечення обслуговування оргтехніки (принтера, багатофункціональні пристрої, копіювальні апарати), своєчасну заміну картриджів в пристроях; ведення обліку програмно-апаратних та апаратних носіїв особистих ключів підписувачів;  створення (редагування, блокування, поновлення) облікових записів користувачів у базі даних Центру сертифікації ключів, здійснення відновлення паролю та прав користувачів у системі «Облік та статистика органів прокуратури», а у випадку виявлення технічних недоліків в роботі системи складає та супроводжує запити до служби технічної підтримки  користувачів «Облік та статистика органів прокуратури» Офісу Генерального прокурора України; збирання даних про кадрові переміщення користувачів Реєстру усіх відомств та вносять відповідні зміни; пропозицій та зауважень від користувачів Реєстру та доповідають начальнику відділу для взаємодії з Офісом Генерального прокурора щодо даних питань; виконання інших доручень та вказівок керівництва відділу; дотримання  правил внутрішнього трудового розпорядку Одеської обласної прокуратури.

 

 

 

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Спеціаліст відділу організаційного та правового забезпечення Одеської обласної прокуратури

 

Посадові обов’язки:

здійснення організаційних та консультаційних функцій із забезпечення виконання завдань, покладених на відділ, участь у виконанні організаційних, програмних і технічних завдань, участь у підготовці інформаційних матеріалів, необхідних для діяльності керівника обласної прокуратури; внесення до бази автоматизованої системи електронного документообігу органів прокуратури необхідних даних щодо документів, які перебувають на розгляді у відділі; формування списків виїздів працівників обласної прокуратури до окружних прокуратур для проведення перевірок та надання практичної допомоги; ведення обліку координаційних заходів; виконання роботи із систематизації, обліку та зберігання законодавчих актів у обласній прокуратурі, підтримання їх у контрольному стані; ведення діловодства, участь у підготовці номенклатури справ відділу, здійснення формування номенклатурних справ відділу; участь у підготовці та переданні до архіву обласної прокуратури номенклатурних справ, які підлягають подальшому зберіганню; друкування службової документації, тиражування необхідної службової документації та ознайомлення структурних підрозділів з відповідними документами; опрацювання документів, визначених до виконання керівництвом відділу, з використанням інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України»; виконання іншої роботи за дорученням керівництва відділу.

 

 

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Головний спеціаліст Київської окружної прокуратури міста Одеси

 

Посадові обов’язки:

- виконання завдань та доручень керівництва окружної прокуратури; приймання вхідної кореспонденції від Одеської обласної прокуратури, перевірка наявності документів, сортування, проставляння штампів і реєстрація її у «Системі електронного документообігу органів прокуратури України», забезпечення роботи окружної прокуратури з документами з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в органах прокуратури України» затвердженої наказом Генерального прокурора № 349 від 13 грудня 2017 року:  ведення  обліку документів з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції; ведення Журналу обліку конвертів (упакувань) з грифом «Для службового користування», Журналу обліку внутрішніх та вихідних документів з грифом «Для службового користування», Журналу обліку вхідних документів з грифом «Для службового користування»; формування номенклатурних справ «Для службового користування» відповідно до затвердженої номенклатури справ; складання та подання на затвердження керівнику акту про проведену перевірку наявності та фізичного стану документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» та організації роботи з ними; Складання номенклатури справ спільно з керівником окружної прокуратури; забезпечення формування номенклатурних справ та наглядових проваджень по зверненням та позовам відповідно до затвердженої номенклатури справ, вказівок та розпоряджень керівника окружної прокуратури; ведення журналів та книг обліку, зокрема:  Журнал обліку звернень громадян, що надійшли на телефон «гарячої лінії»,   Книга обліку запитів на інформацію, які надійшли до прокуратури,  Книга обліку печаток та штампів,  Книга обліку бланків, Книга обліку наглядових проваджень та справ, що видаються у тимчасове користування,  Книга прийому громадян керівником окружної прокуратури, Книга прийому громадян оперативними працівниками, Книга обліку документів, що надійшли факсимільним зв’язком, електронною поштою, Книга обліку документів, що відправлені факсимільним зв’язком, електронною поштою, Книга обліку телефонограм, Книга обліку наказів з основної діяльності; здійснення реєстрації звернень громадян та юридичних осіб, які надходять до окружної прокуратури та відповідей на них, щоденне вилучення звернень зі скриньки та їх реєстрація; здійснення реєстрації запитів на публічну інформацію, які надійшли на адресу окружної прокуратури, відповідей на них та внесення цих відомостей до Книги обліку запитів на інформацію; здійснення контролю щодо надходження кореспонденції від Одеської обласної прокуратури через Електронний обмін в «Системі електронного документообігу органів прокуратури України», здійснення перевірки відповідності документів та наявності додатків та здійснення їх реєстрації; забезпечення електронної реєстрації вихідної кореспонденції на Одеську обласну прокуратуру і направлення документів адресату через Електронний обмін в «Системі електронного документообігу органів прокуратури України» з одночасним зняттям контролю виконання у відповідній системі; ведення архівної справи окружної прокуратури, а саме контролювання строків списання номенклатурних справ, наглядових проваджень по зверненням та позовам, книг та журналів обліку; формування в «Системі електронного документообігу органів прокуратури України» конвертів та реєстрів на відправку простої та рекомендованої пошти. Ведення звітності марок та  конвертів, що використовуються у процесі документообігу окружної прокуратури; здійснення перевірки надходження документів на офіційну електронну пошту окружної прокуратури, роздруковувати та реєструвати їх; здійснення реєстрації  наказів керівника окружної прокуратури з основної діяльності та, при необхідності, ознайомлення  з ними працівників через «Систему електронного документообігу органів прокуратури України»; здійснення обліку печаток та штампів окружної прокуратури у Журналі обліку печаток та штампів, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.

 

 

 

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення - вакантна посада державної служби категорії «В» 

 

Спеціаліст Болградської окружної прокуратури Одеської області

 

Посадові обов’язки:

приймання вхідної кореспонденції від Одеської обласної прокуратури, перевірка наявності документів, сортування, проставляння штампів і реєстрація її у «Системі електронного документообігу органів прокуратури України», забезпечення роботи окружної прокуратури з документами з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Інструкції «Про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в органах прокуратури України» затвердженої наказом Генерального прокурора № 349 від 13 грудня 2017 року, перевірка наявності документів, сортування, проставляння штампів і реєстрація її у  автоматизованої електронної системи  документообігу органів прокуратури України, ведення обліку вихідних і внутрішніх документів; оформлення вихідних документів і передача на відправлення; повернення неналежно оформлені документи до виконавця, використання комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, у тому числі автоматизованої електронної системи документообігу, офісної техніки; готування документів до розмноження та розсилки, передача і приймання кореспонденції факсом,  електронною поштою, формування за вказівкою прокурора наглядових проваджень; приймання, зберігання матеріалів та наглядових проваджень; підшивання в хронологічному порядку документів в наглядові провадження і справи після відповідної відмітки оперативного працівника чи керівника, систематизування своєї роботи, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад, надбавки, доплати,

премії та компенсації відповідно до статей 50-52 Закону України «Про державну службу та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість призначення на посаду

до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану, або до дня визначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, у разі  тимчасово вакантної посади – на час відпустки для догляду за дитиною

Перелік документів, які необхідно надати для призначення на посаду державної служби в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання

Перелік документів:

  1. заява про призначення на посаду на період дії воєнного стану;
  2. резюме (відповідно до постанови КМУ від 25.03.2016                  № 246);
  3. особова картка державного службовця встановленого зразка (затверджена наказом НАДС від 19.05.2020 № 77-20);
  4. копія паспорта громадянина України;
  5. копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  6. копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання
  7. копія трудової книжки;
  8. завірена в установленому порядку копія довідки про результати проведення перевірки відповідно до  Закону України «Про очищення влади»  (за наявності);
  9. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за наявності);
  10. державний сертифікат про рівень володіння державною мовою  (за наявності).

 

Спосіб подання:

на посади головного спеціаліста та спеціаліста Одеської обласної прокуратури необхідні документи надати на адресу  Одеської обласної прокуратури через скриньку звернень громадян –

м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 або електронний адрес –

[email protected]

 

 на посади головного спеціаліста та спеціаліста окружних прокуратур Одеської області та міста Одеси –через скриньку звернень громадян за адресами окружних прокуратур відповідно, зокрема:

 

Київська окружна прокуратура міста Одеси –

65059, м. Одеса, вул. Краснова, 10

 

 

Болградська окружна прокуратура Одеської області -

68700, м. Болград, вул. Варненська, 19

 

 

Інформація подається до 17 год. 00 хв.

13 червня 2022 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію

Бойченко Катерина Олександрівна

(093) 021-98-36

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

(спеціальності: «Правознавство», «Право»)

2

Досвід роботи

не потрібен

3

Володіння державною

мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не є обов’язковим

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

 

Компоненти вимоги

 

1

Необхідні ділові якості

 

- виваженість,

- стресостійкість;

- уважність до деталей;

- відповідальність;

- уміння працювати в команді;

- навички розв’язання проблем;

- оперативність;

- вміння аргументовано доводити власну точку зору; 

- упевнений користувач ПК

2

Необхідні особистісні якості

 

- відповідальність;

- ініціативність;

- дисциплінованість,

- порядність;

- чесність,

- комунікабельність;

- повага до інших;

- емоційна стабільність

 

Професійні знання

 

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституції України; Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

 

2

Вимоги, необхідні для виконання посадових обов’язків

Знання положень нормативно-правових актів (у чинній редакції): Закону України «Про прокуратуру»; Закону України «Про звернення громадян»;  Закону України «Про доступ до публічної інформації»; Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України; Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора, Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора, «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,  підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

 

кількість переглядів: 382