05.02.2016

ОГОЛОШЕННЯ

-

Відповідно до статті 15 Закону України “Про державну службу” прокуратура Одеської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:
головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку  прокуратури Одеської області на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.
 У конкурсі можуть брати участь особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.
 
Оклад головного спеціаліста – 1874 грн.
 
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається відділом роботи з кадрами прокуратури області за телефоном 731-98-28.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:
-   заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
-   заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
-   дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
-   копію документа, який посвідчує особу;
-   копію ідентифікаційного номера ЄДРФО;
-   нотаріально посвідчені копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,   присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
-   декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
-   копію трудової книжки;
-   довідку про перевірку особи щодо відсутності судимості;
-   медичну довідка за формою 133/о, сертифікати психоневрологічного та    наркологічного диспансерів;
-   довідку щодо перебування у Єдиному Державному реєстрі юридичних та   фізичних осіб-підприємців;
-   характеристику з останнього місця роботи чи навчання (за наявності);
-   копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
-   довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
         Термін подання заяви – 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
 
 
За довідками звертатися:
Прокуратура Одеської області,
м. Одеса, 65026, вул. Пушкінська,3
Відділ роботи з кадрами, тел.731-98-28
 

кількість переглядів: 2306