Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
28.07.2016

Олег Жученко: нові підходи до організації роботи з особистого прийому громадян (на прикладі прокуратури Одеської області)

Вісник прокуратури №6, 2016, С. 17 - 21.

На сучасному етапі реформування прокуратури України вкрай актуальним є перегляд підходів до роботи на основних напрямках.
Так, Генеральний прокурор України Юрій Луценко неодноразово звертав увагу співробітників на нагальну потребу повернення довіри людей до органів прокуратури. Цього можна досягти завдяки ефективній щоденній роботі з відновлення законності та порушених прав громадян і держави, гласності у діяльності та удосконаленню такого важливого напрямку роботи, як прийом громадян.
Важливість і актуальність роботи з розгляду звернень громадян важко переоцінити, оскільки конституційно визначений принцип правової демократичної держави насамперед пов'язаний із захистом прав і свобод людини і громадянина.
З метою гарантування громадянам належної реалізації їхніх прав, а у разі їх порушення – відновлення таких прав, державою створено цілу низку профільних установ. При цьому в системі державних органів, робота яких пов'язана з розглядом звернень громадян, органи прокуратури посідають одне з чільних місць.
Розглядаючи специфіку Одеської області, слід зазначити, що вона є найбільшою за територією в Україні, характеризується приморським розташуванням та через державний кордон межує з такими країнами, як Молдова та Румунія. На Одещині функціонують сім морських портів, що зумовлює розвиток торговельної сфери та інших напрямків підприємницької діяльності.
Населення регіону складає понад два мільйони людей, з них практично половина є мешканцями Одеси. Одещина надзвичайно багата за своїм національним складом, на її території мирно співіснують майже 20 різних національностей.
У зв’язку з подіями на Сході України та міграцією вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей кількість мешканців області постійно збільшується.
Як туристичний регіон, Одесу, за підрахунками фахівців, улітку відвідують від 3 до 3,5 мільйонів українців та гостей з інших країн.
Перелічені фактори є передумовою для надходження суттєвої кількості звернень до органів прокуратури Одеської області, яка посідає місце у трійці «лідерів» за що зумовлює її місце серед трійки «лідерів» по державі.  І це щорічно підтверджує офіційна статистика.
Загалом протягом 2015 року до органів прокуратури Одещини надійшло понад 31 тисяча звернень, прийнято до провадження та вирішено більш ніж 21 тисяча заяв,  направлено у інші відомства   - майже 10 тисяч звернень.
Уже цього року до органів регіональної прокуратури надійшло майже 13 тисяч звернень, з яких розглянуто понад 8 тисяч, крім того, 4 тисячі направлено до інших відомств (діаграма 1).                         
Наведені цифри свідчать, що не всі 100 відсотків отриманих прокуратурою звернень, були розглянути саме цим відомством, оскільки вирішення декотрих з них доручалось іншим органам.
Це питання є актуальним для сьогодення, коли швидкими темпами іде процес реформування прокуратури України та інших державних органів, коли переглядаються і змінюються їхні функції та повноваження тощо.
Більшість громадян пам’ятає часи, коли до повноважень прокуратури входив нагляд за  додержанням та застосуванням законів підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності та підпорядкованості, простіше кажучи «загальний нагляд».
Необхідно констатувати, що у ті часи органи прокуратури мали повноваження з розгляду практично будь-якого звернення, та у разі наявності факту порушення Закону, негайно реагували на нього шляхом внесення відповідного документу прокурорського реагування.
Із ухваленням нового Закону України «Про прокуратуру» у 2014 році функції прокуратури були дещо змінені у руслі європейських тенденцій. Наразі, незважаючи на наявність повноважень з нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, функція нагляду за додержанням законності поза межами кримінального розслідування у прокуратури досить обмежена.
Саме тому, якщо вирішення порушених у зверненнях громадян питань не входить до компетенції органів прокуратури, таке звернення направляється за належністю до відповідної установи, уповноваженої законом вирішити кожну окремо взяту проблему, порушення законодавства тощо.
Аналізуючи питання звернення громадян, доцільно охопити аспект тематики заяв. Так, щороку перше місце за кількістю займають звернення з питань досудового розслідування. Основна їхня маса стосується неналежного досудового розслідування в органах внутрішніх справ. Найбільш поширені серед них – скарги на необ’єктивне ведення та неповноту досудового розслідування, на незаконне закриття кримінальних проваджень. Значна частка скарг надходить також на необґрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності. Залишається суттєвою кількість звернень з питань представництва інтересів громадян та держави у суді,  з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів тощо (діаграма 2).
Слід звернути увагу на те, що відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого  самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно  від  форм  власності,  об'єднань  громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Така норма є обов’язковою для органів прокуратури.
Особистий прийом громадян є найбільш ефективною формою реалізації права на звернення, важливою ділянкою роботи органів прокуратури, досить  дієвим засобом у розвитку громадянського суспільства, як основи правової держави.
Слід зазначити, що протягом 2015 року громадську приймальню прокуратури Одеської області з письмовими та усними зверненнями відвідали понад 9 тисяч громадян, у поточному році - вже понад 4 тисячі (діаграма 3).
 
     
 
 
Переважно підняте заявником на особистому прийомі питання, вирішується на місці без необхідності подальшого подання письмового звернення. Це суттєво заощаджує час громадян, сприяє більш оперативному поновленню порушених прав.
У цій роботі має беззаперечно діяти такий принцип: кожний громадянин, який звертається до прокуратури, повинен бути почутий та отримати  допомогу, скажімо, шляхом прямого реагування, надання роз’яснення чинного законодавства, консультації щодо можливості захисту своїх інтересів через звернення до іншого уповноваженого органу тощо.
Як уже було зазначено, Одеська область за своєю площею є найбільшою в державі, при цьому відстані від окремих населених пунктів до обласного центру сягають 300 кілометрів. Для налагодження системи ефективного прийому звернень у кожній місцевій прокуратурі щоденно ведеться особистий прийом громадян. За встановленим графіком не рідше одного разу на тиждень ведуть прийом особисто керівники таких прокуратур та їхні заступники.
Слід підкреслити, що процес реформування органів прокуратури зумовлює потребу переосмислити прийом громадян, як важливий напрям роботи відомства. 
Наказом прокурора Одеської області у червні 2016 року передбачено новий підхід, що сприятиме реалізації права громадян на особистий прийом. Зокрема, запроваджено новий порядок організації та проведення особистого прийому громадян у прокуратурі Одеської області, що суттєво модернізує процес, орієнтуючись на більшу відкритість, прозорість, зручність та ефективність.
Першою новелою цього порядку є те, що окрім прокурора відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Одеської області, прийом щоденно проводять чотири прокурори -  по одному представнику від профільних відділів прокуратури за різними напрями діяльності: нагляд за додержанням законів правоохоронними органами, представництво інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за додержанням законів слідчими підрозділами прокуратури області, нагляд за додержанням прав і свобод дітей.
Такий підхід несе у собі два завдання. По-перше, кожен громадянин, який особисто звернувся до прокуратури, буде прийнятий та почутий тим прокурором, який спеціалізується на вирішенні конкретного питання, найбільш повно володіє необхідними знаннями та має найкращий досвід роботи з розгляду та вирішення ввірених йому питань. Це дає змогу активізувати розгляд звернення особи.
По-друге, новий порядок зменшує навантаження на працівників відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Рівномірний розподіл прийому громадян між відповідними працівниками забезпечує для них оптимальну навантаженість. У результаті кожен прокурор має більше часу для прийому громадян і змогу ретельніше вникнути у суть порушених прав та, відповідно, вжити заходів щодо їх поновлення.
Крім того, новий порядок передбачає прийом громадян особисто керівництвом прокуратури області у другій половині дня. Це дає можливість громадянам, які проживають у віддалених районах області, зручно та вчасно потрапити на прийом. Враховуючи значну площу Одещини та її територіальну протяжність, такий підхід є особливо актуальним.
Також, проводячи прийом у другій половині дня, керівництво прокуратури маж можливість ретельніше підготуватись до спілкування з кожним громадянином, детально вивчити проблеми, з якими звертається особа, за необхідності – з’ясувати обставини порушених прав у виконавця розгляду попередніх звернень громадянина. Таким чином підвищується ефективність та оперативність вирішення питання громадянина, який прийшов на прийом, швидкого поновлення його порушених прав.
Крім зручного доступу до прийому громадяни матимуть також можливість заздалегідь, до зустрічі з керівником прокуратури, з’ясувати стан розгляду їхніх звернень, якщо вони попередньо направляли їх до прокуратури області.
Ще однією із умов ефективного прийому громадян в апараті прокуратури Одеської області є надання консультацій у разі, якщо вирішення їхніх питань не входить до компетенції органів прокуратури.
У такому випадку громадяни, які помилково звернулись до прокуратури, не обмежаться отриманням формальної відповіді про відсутність у прокуратури повноважень з розгляду конкретного звернення - вони отримають повноцінну правову консультацію щодо порядку вирішення тієї чи іншої проблеми. Професійні прокурори роз’яснюють громадянину, до якого саме контролюючого, правоохоронного органу, органу державної влади чи місцевого самоврядування йому необхідно звернутись, підкажуть адресу відповідного органу в регіоні та, за потреби, нададуть необхідні контактні дані особі, яка звернулась до прокуратури.
Такий підхід орієнтує на найбільш повне та швидке вирішення питань, стосовно яких звертаються громадяни до прокуратури. Отже, у будь-якому разі громадянину не потрібно турбуватися, чи правильно він обрав адресата для свого звернення.
Однак покращення умов для прийому громадян в прокуратурі Одещини неможливо реалізувати лише організаційними рішеннями. Для найбільш ефективного функціонування нового порядку у прокуратурі створюється спеціально обладнане приміщення для прийому, більш зручне порівняно із існуючим.
Запорукою якісної роботи прийому громадян є налагодження ефективної комунікації без решіток, скляних кабінок, відгороджень, що одразу створюють психологічний бар’єр. Люди, які приходять на прийом, повинні розуміти, що вирішення їхнього питання життєво важливе для самого прокурора, оскільки вплине на формування позитивного іміджу прокуратури у цілому.
На сьогодні у прокуратурі Одеської області вже існує план реконструкції приміщення прийому громадян. Планується обладнати комфортну простору кімнату, в якій будуть розташовані п’ять робочих місць (одне для представника відділу прийому громадян та 4 -  для прокурорів профільних відділів) для проведення прийому громадян.  
У приміщенні прийому громадян через спеціальне довідкове вікно буде можливо отримати необхідну довідку про стан розгляду та руху звернень, інформацію про те, до кого саме необхідно звернутись у випадку порушення тих чи інших прав та свобод громадян.
Також планується створити комфортну кімнату очікування, де  будь-яка особа матиме змогу на місці написати звернення, у разі необхідності зробити ксерокопії документів або роздрукувати їх за допомогою спеціальної оргтехніки.
Крім того, дане приміщення планується обладнати зручними новітніми мультимедійними стендами, на яких громадяни будуть отримувати довідкову інформацію, ознайомлюватися з нормативною та законодавчою базою, зможуть відшукати необхідні вимоги, зразки та інструкції щодо підготовки заяв, звернень, клопотань тощо.
Водночас треба відзначити, що основою функціонування нового приміщення для прийому та відповідного порядку повинні стати не організаційні чи технічні заходи, а високоосвітчені професіонали. Перед прокурорами стоять нові, переосмислені завдання -  бути правознавцями широкого профілю, готовими допомогти будь-якому громадянину, який прийшов до них на прийом.
Такий підхід є запорукою повернення  та укріплення довіри громадян до прокуратури, а сам орган нагляду стане для людей більш дієвим, відкритим та доступним.

 
 
 
                                   


кількість переглядів: 1974