10.09.2021

Рейтинг кандидатів за результатами виконання практичного завдання з метою оцінки рівня володіння практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні

Рейтинг кандидатів за результатами виконання практичного завдання

з метою оцінки рівня володіння практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні

Рейтинг кандидатів за результатами виконання практичного завдання

з метою оцінки рівня володіння практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні


 

10.09.2021

Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Одеської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня затверджено рейтинг кандидатів за результатами виконання практичного завдання з метою оцінки рівня володіння практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні.

Відповідно до пункту 1 розділу VІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 №454 (надалі – Порядок), до співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал. Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів (пункт 2 розд. V Порядку).

Якщо останній у рейтингу кандидат і наступні за ним отримали однакову кількість балів, такі кандидати включаються до рейтингу та допускаються до наступного етапу добору.

Кандидат, не включений до рейтингу, сформованого згідно з пунктом 5 розділу VІІ цього Порядку,  припиняє участь у доборі, а відповідна кадрова комісія ухвалює рішення про припинення участі у доборі такого кандидата.

РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ


 

кількість переглядів: 848