Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Зразок рахунку на відшкодування витрат

 
Додаток 3
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію органами прокуратури України
 
Отримувач:
 
 
(назва органу прокуратури)
Код ЄДРПОУ:
 
Рахунок:
 
Банк отримувача:
 
Код банку:
 
 
Платник
 
 
(прізвище та ініціали – для фізичної особи, найменування та код ЄДРПОУ для юридичної особи)
 
Рахунок №______
від «___» ___________________ 20___р.
 
Найменування послуги, що надаються
Кількість сторінок
Вартість за 1 сторінку (грн.)
Разом (грн.):
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
 
 
 
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
 
 
 
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
 
 
 
Всього:
Х
Х
 
Всього до сплати:
 
 
(сума прописом)
 
         
 
Виконавець:
___________________
________________
________________
 
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали)
 
 
М.П.
 
 
 

кількість переглядів: 2373