Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Приймання запитів та надання інформації

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
 
     З метою забезпечення прав громадян на звернення до органів прокуратури роз’яснюю наступне.
Громадянам, які мають бажання звернутись до  Одеської обласної прокуратури із запитами на інформацію, прохання звертатись в письмовій формі поштовим зв’язком за поштовою адресою: вул. Пушкінська, 3, м. Одеса, 65026, або на офіційну електронну адресу Одеської обласної прокуратури: [email protected]
Крім того, в Одеській обласній прокуратурі протягом робочого часу функціонує телефон «гарячої лінії» - 048-707-07-10, а також на зручному для громадян місці розміщено скриньку «Для звернень громадян». Скринька розташована на центральному вході у приміщенні обласної прокуратури біля посту охорони.
 
 
 
 
 
 
 
 
Прийом запитувачів інформації здійснюється у робочі дні:
 
         - початок прийому о 09.00 год.;
 
         - перерва на обід – з 13.00 год. до 13.45 год.;
 
         - закінчення прийому о 17.30 год. (у п’ятницю о 16.15 год.).
 
         У передсвяткові дні прийом запитувачів інформації закінчується на одну годину раніше.
 
 
Запити на інформацію до органів прокуратури подаються у довільній формі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, на особистому прийомі (на вибір запитувача).
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів запитувачами може використовуватися визначена форма для подання запиту на отримання публічної інформації (зразок форми запиту розміщено на вебсайті).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлення здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів обласної прокуратури та відповідальними за цей напрям роботи працівниками окружних прокуратур із зазначенням в запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала.
 
У запиті на інформацію зазначаються:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також контактний номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.
 
Інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит, у тому числі у формі відкритих даних, у разі додержання однієї з таких умов:
персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.
 
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
         Відповіді на запити на публічну інформацію надаються безкоштовно.
Відшкодування запитувачами фактичних витрат на копіювання або друк копій документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір  відшкодування  витрат  на копіювання або друк копій запитуваних документів визначається розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
Копіювання та друк копій документів здійснюються у спосіб:
виготовлення копій документів з паперових носіїв за допомогою відповідної копіювально-розмножувальної техніки;
виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування з паперових носіїв, їх наступна комп’ютерної обробки та переведення в електронну форму;
друку електронних копій документів тощо.
 
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч. 2 ст.6  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19  Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 
Запити, які за своїм змістом є зверненнями, реєструються у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».
 
 
 

кількість переглядів: 7747