Приймання запитів та надання інформації

 
Приймання запитів та надання інформації у Одеської обласної прокуратурі
 
 Приймання та реєстрація запитів на інформацію здійснюється прокурором відділу організації прийому громадян, розгляду звернень обласної прокуратури  шляхом  отримання поштою, на визначені номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти обласної прокуратури, а також прийому запитувачів інформації у спеціально визначеному приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, вул.Пушкінська, 3, тел. (048) 731-98-10 ("Гаряча лінія"), 731-98-23 (Факс),  адреса електронної пошти: publ.info_odeska.obl@od.gp.gov.ua
 
Прийом запитувачів інформації здійснюється у робочі дні:
         - початок прийому о 10 годині;
         - перерва на обід – з 13 години до 14 години;
         - закінчення прийому о 17 годині (у п’ятницю о 16 годині).
         У передсвяткові дні прийом запитувачів інформації закінчується на одну годину раніше.
 
Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб провадиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, запитів від фізичних осіб поштою, телефоном та факсом – за умови надання даних про особу запитувача, на електронну адресу – після реєстрації запитувача на веб-сайті обласної прокуратури.
У такому ж порядку провадиться прийом запитів на інформацію від  юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх  представників – також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із суб’єктами владних повноважень.   
Письмові запити подаються в довільній формі.
Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
 
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію прокуратурою області розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у прокурора відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області та на даному веб-сайті.
 
         У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту прокурором відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 
Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір    фактичних    витрат   визначається   відповідним розпорядником на  копіювання  та  друк  в  межах  граничних  норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури області у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запитів.
У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону, заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи з питань доступу до публічної інформації, цей термін може бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту, про що зазначається у резолюції.
 
У разі якщо запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк надання інформації на запит може бути продовжено до 20 робочих днів. Про продовження розгляду запитувачі повідомляються не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 
У разі надходження до прокуратури області запитів на інформацію, якою вона не володіє, але відомий її розпорядник, запити надсилаються  належним розпорядникам, з одночасним повідомленням про це запитувачів у строки встановлені Законом.

 
 
 
 

кількість переглядів: 5438