23.03.2018

КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ на 2015 рік прокуратури Одеської області

КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ на 2015 рік прокуратури Одеської області

КОШТОРИС ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ на 2015 рік прокуратрури Одеської області
   
01.01.2015
ПОКАЗНИКИ
КЕКВ
Загальний фонд
1
2
3
Всього видатки
 
85 532 973,00
   Заробітна плата
2111
56 310 959,00
Нарахування на оплату праці
2120
20 384 567,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
1 839 206,00
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
1 784 035,00
Видатки на відрядження
2250
231 943,00
   Оплата теплопостачання
2271
1 622 740,00
   Оплата водопостачання і водовідведення
2272
111 047,00
   Оплата електроенергії
2273
2 249 550,00
   Оплата природного газу
2274
870 978,00
   Оплата інших енергоносіїв
2275
65 044,00
   Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
3 000,00
Інші виплати населенню
2730
59 104,00
Інші поточні видатки
2800
800,00

кількість переглядів: 409